VOORUITGANG

Meten is weten en daarom krijg je 3 keer een lichaamsmeting waarbij centimeters en vetpercentages gemeten worden bij de voedingscoach, daarnaast krijg je sinds 2019 ook een start en eind meting waarbij verschillende fysieke aspecten aan pas komen als kracht, snelheid en lenigheid.

VOORUITGANG